меню

SEO Одит

SEO одит

Какво е SEO одит?

SEO одитът, за разлика от SEO анализа, е задълбочено проучване на структурата и мета информацията на страниците на даден сайт. Той представлява комплексен анализ на текущото състоянието на Вашия проект, който показва доколко са спазени критериите на търсачките, които да Ви класират на челни позиции в резултатите на потребителските търсения. SEO одитът се прави с множество инструменти, за да се създаде пълна картина.

Голяма част от тази задача се прави ръчно – страница по страница и е трудоемък процес, особено за големи сайтове.
В практиката SEO одита е първата стъпка за SEO оптимизацията.

Няма единен стандарт за извършване на SEO одит, тъй като той е строго индивидуален и зависи от бизнеса на индивидуалния клиент. Въпреки това, има 4 задължителни етапа, които се спазват при неговото първоначално изготвяне. Това са вътрешен SEO одит, външен SEO одит, анализ на конкуренцията и изготвяне на подробен доклад, който отразява допуснатите грешки, както и предписания, с които да се подобри онлайн репутацията и позиционирането на сайта Ви в уеб браузърите (търсачките).

SEO материята се променя непрекъснато, а оттам и цялостната визия и стратегия в тази сфера. Затова е препоръчително такъв одит да се прави периодично независимо в кой сектор е Вашия бизнес.

Научете повече за SEO оптимизацията!

Какво включва SEO одита?