меню

SEO Оптимизация

SEO оптимизация

Вие се нуждаете от SEO оптимизация, за да може бизнеса Ви да излиза на челни позиции в търсачките (пример: Google, Yahoo и др.). Без някой да работи върху тази част от сайта Ви никога няма да постигнете добър ранкинг не зависимо какво друго правите.

За да бъде постигната тази цел сайта Ви трябва да отговаря на определени SEO и технически правила. Същевременно съдържанието, което се публикува, също трябва да отговаря на същите изисквания.

Правилна структура: В една компания SEO департаментът трябва да работи тясно с отдела по маркетинг и този по невромаркетинг, за да се постигнат максимални резултати и брандингът на фирмата да е консистентен.

Ако вие сте малък или среден размер бизнес икономически разумното и достъпно решение да наемете нас за всички тези услуги – Маркетинг, SEO и т.н.

SEO Оптимизация

Защо нашата SEO услуга е по-добра?

Ние първо проучваме какво Вие правите и Вашата индустрия.

Пример: Компания се занимава с B2B (бизнес към бизнес) преводи и локализация. Слагането на ключови думи и оптимизирането им в сайта от типа „преводи от немски на английски“ ще доведе трафик с крайни клиенти, които бързо ще „изядат бюджета“ и няма да генерират обемите продажби, които се гонят. Правилният подход би бил да се изберат фрази като „B2B вендор за преводи“, „l10n вендор“, „преводи B2B“ и т.н. – фрази от „езика“, който се ползва в дадения бизнес сектор.

Разбирането на индустрията и дейността на фирмата, чийто сайт се SEO оптимизира, е ключово за успеха на кампанията.

Невромаркетинг

Въпреки че хората вярваме, че сме стигнали много високо умствено ниво, науката доказва, че повечето решения, които взимаме са на подсъзнателно ниво и са напълно нерационални. Тоест те следват първичния мозък (reptile brain – мозък на влечуго), след което разумната част създава история, която да оправдае решението.

Невромаркетингът изучава сетивно-двигателните, когнитивните и емоционалните реакции на потребителите, подложени на маркетингови стимули като наименования, лога и други атрибути на бранда, съчетания на цветове, звукови сигнали, символи, миризми, снимки с различно съдържание и други.

Пример 1: Хората не обичат закръглени числа. Затова всички фирми, които са малко от малко запознати използват нечетни числа – 199,99 винаги бие 200.

Пример 2: „Подготовка“ преди среща със символи и знаци, които асоциараме с пари, ще накарат хора да се държат и да взимат по-егоистични решения.

Накратко – Невромаркетингът изучава как с незабележими, за нетренираното око, стимули да накараме клиента да направи това, което искаме като комуникираме с неговия първичен мозък.

Научете повече за невромаркетинга!

Научете повече за SEO оптимизацията!